Nadzór nad dziennikiem budowlanym

www.bursa-goga.com.pl Luboń domy w zabudowie szeregowej rynek pierwotny Luboń Deweloper Luboń, domy i mieszkania w Luboniu Wykonywanie dachów Jarocin http://www.dekarbud.pl/PL-H29/remonty-dachow,-prace-dekarskie-w-jarocinie.html

Znaczenie dziennika budowy może być lekceważone przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w materii budownictwa. Jednak fachowcy wiedzą doskonale, że jest on bardzo ważnym dokumentem. Nie należy go traktować jako zbioru luźnych notatek, ponieważ dziennik ma swój status prawny i jego kształt jest uregulowany stosownymi przepisami. Każda inwestycja musi posiadać swój własny dziennik, który może wypełniać kierownik budowy. Zawarte w nim informacje dotyczą każdego etapu prac i są ważne dla urzędników chociażby w kontekście późniejszych odbiorów.

Dziennik budowy ma swój kształt przewidziany ustawowo. Każda jego strona musi być numerowana i opatrzona pieczątką urzędową. Sam dziennik podlega rejestracji i pracownicy nadzoru budowlanego muszą mieć do niego wgląd w każdym momencie. Za treść dziennika i jego regularną aktualizację odpowiada kierownik, ale jeśli jego współpraca z inwestorem układa się właściwie, to ten ostatni powinien zwracać uwagę na to, co się w tym dokumencie dzieje. Zostawienie dziennika budowy samopas to zły pomysł.

Jeśli budujemy dom jednorodzinny, znacznie łatwiej kontrolować nam stan dziennika i nadzorować jego odpowiednie prowadzenie. Trzeba tylko mieć dobry kontakt z kierownikiem, którego praca jest dla nas bardzo ważna. Czuwa on nad naszym interesem jako inwestora i właściciela przyszłego domu, więc dbałość o stan dziennika budowy mieści się w zakresie jego obowiązków. Miejmy to na uwadze i starajmy się, aby w tym dokumencie nie było żadnych luk. W innym wypadku skwapliwy urzędnik może sprawić nam kłopot.